Tesztsor
0/19 Pont
Rendszerezze Széchenyi és Kossuth politikai pályafutásval kapcsolatos információkat! Húzza az információkat a megfelelő csoportba!

Gróf Széchenyi István

Kossuth Lajos
Köznemesi származású
Arisztokrata származású
Országgyűlési Tudósítások
Törvényhatósági Tudósítások
Nyugat-európai utazsok
Védegylet
Hitel című mű
Tudományos Akadémia alapítására felajánlás
Pesti Hírlap főszerkesztője
Rendezze a szöveg alapján Széchenyi és Kossuth programját! Húzza az információt a megfelelő csoportba!

Reformokról való elgondolásaik többnyire különbözőek voltak. Ellentétes Széchenyi és Kossuth eszközrendszere, ugyanis Széchenyi Habsburg-párti, a Habsburgok segítségével szerette volna véghezvinni a reformokat, ellentétben Kossuthtal, aki a reformok gátját látta a Habsburg házban. Kossuth gyorsabb változásokat akart, nem volt tekintettel az udvar érzékenységére, így küzdött a nemzeti önrendelkezésért is. Kossuth a köznemességre támaszkodva reformok útján vélte megteremteni a polgári nemzetállamot. Széchenyi szerint a főnemességnek kell a reformfolyamat élére állni. Kossuth az arisztokráciával szemben pedig az ellenzéki köznemességet tartotta a változások irányítójának. Gazdasági téren Széchenyi a szabad piaci elveket vallotta, és az önkéntes örökváltság pártján állt. Kossuth inkább a védővámos gazdaságpolitikát részesítette előnyben, és a kötelező örökváltságot tartotta elfogadhatónak. Míg Széchenyi a nemzetiségekkel szembeni türelemre intett, addig Kossuth a kor szellemének megfelelően harcos nacionalista volt. Az ország közvéleménye és az ellenzéki politikusok mindenesetre az 1840-es években valamennyien Kossuth mellé álltak.  Gróf Széchenyi István

Kossuth Lajos
Együttműködés a bécsi udvarral
A fejlődés akadálya: Bécs
Önkéntes örökváltság
Kötelező örökváltság
Reformok vezetője a főnemesség
Reformok vezetője a köznemesség
Lassú szerves átalakulás
Gyors, gyökeres átalakulás
Nemzetiségekkel szembeni türelem
Nacionalista
Bal oldalon láthatja az elért pontszámait! Ellenőrizze teljesítményét és ha szükséges mutassa be az eredményét a tanárának! Gratulálunk! Miután ellenőrizte a munkáját, a válasz téglalapba írja: kész. Kattintson a tovább gombra a feladat befejezéséhez! Ha hibázott, próbálja újra! 
Gratulálunk, sikeres a tananyag kitöltése.

0