II. /1. A szellemi munka technikája
0/4 Pont
Az információkeresés lépései
0/7 Pont
Kritikus forráshasználat
0/0 Pont
Forráskritika - feladat
0/12 Pont
 Szellemi munka technikája
 
 A szerzői jogokkal kapcsolatos fogalmak megismerése után már tudatosabban hallgatod  és osztod meg a híreket, információkat. Ha ezt sikerül a mindennapokban hasznosítani, az nagyszerű :) !
 
 A másik oldalról nézve: Te is szerzője vagy az alkotásaidnak, akár előadásról vagy művészeti alkotásról legyen szó. Szellemi alkotásokat készítesz  gyakran tanórákhoz, bemutatókhoz, melyekhez információkat használsz fel. 
 
 Hogyan állsz neki a munkának?  A könyvtárnak milyen szerepe van ebben? A továbbiakban erről lesz szó.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Az új kihívásokkal teli életünkben az egész életen át tartó tanulás a "lifelong learning" korszakát éljük. Ahhoz, hogy céljainkat elérjük ismernünk kell  a szellemi munka technikáját. Ehhez nyújtanak segítséget a könyvtárak különböző típusai. Alapozó szerepe az iskolai könyvtáraknak van.
 
  
A könyvtárak célja, hogy az olvasóik számára a kölcsönzésen túl, biztosítsák azokat az információkat, amire szükségük lehet. Így forrásközpontként is működnek, hiszen típusuknak megfelelően megtalálhatók bennük a régebbi és az új ismereteket tartalmazó dokumentumok sokasága. 
 
 Napjainkban a digitális és elektronikus könyvtárak is rendelkezésre állnak az internettel rendelkezők számára. A könyvtárostanár pedig segít az eligazódásban, közvetítő az információ és az információkereső között.
   
 
 
 Mit jelent mindez?

 
  - Önművelést, önálló ismeretszerzést
  
  - Önálló szellemi alkotást: pl. házi dolgozat, kiselőadás, referátum, felelet, vizsga stb.
 
  -  Anyaggyűjtést: elsődleges és másodlagos források keresését, felhasználását: pl. könyvtárak, kézikönyvek, online katalógusok
      (OPAC), adatbázisok, bibliográfiák stb.
 
   -  Forráskiválasztást és annak megnevezését, forrásmegjelölést: pl.irodalomjegyzék, hivatkozás
 
 Ehhez a munkához a könyvtárakban sok nyomtatott információt találunk a polcokon és a könyvtáros, mint információs szakember segít az eligazodásban.
 
 

 
A lenti gondolatábrán ábrázoltam a fogalmat, de nem jutott minden  az eszembe...
önálló szellemi alkotás
házi dolgozat, kiselőadás

 .....................

 ......../..........
Szellemi munka technikája

 anyaggyűjtés
referátum, felelet

 .................
elsődleges
 források keresése, pl. kézikönyvek
másodlagos források keresése, pl. OPAC, bibliográfiák
önművelés,
önálló ismeretszerzés
Nézd meg figyelmesen a hiányos gondolatábrát! Mit írnál a hiányzó helyekre?
 Az alábbi mezőbe vesszővel elválasztva beírhatod mindegyiket.Az információkeresés lépései 
 Hogyan kezdjem?

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A folyamat lépései összekeveredtek. 
Tedd helyes sorrendbe őket! Válassz egy meghatározást, majd egérrel tudod mozgatni a megfelelő helyre!


Az összegyűjtött információk felhasználásával elkészítem az előadásomat.
Az információkat összegyűjtöm: - írhatom cédulára - vagy szövegszerkesztő, jegyzetelő programba
Forráskiválasztás: Értékelnem kell: - Releváns a témámhoz? - Hiteles a forrás?
A feladatot figyelmesen elolvasom, értelmezem
Tájékozódom a témáról röviden
Etikusan hivatkozom a munkámhoz felhasznált forrásokra.
Információ- forrásokat keresek a témámhoz
Az információ értékelése - forráskritika
 


 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Az előbbi tananyagrészben megismerkedtünk az információkeresés lépéseivel. Ebből kiemelném a forráskiválasztást, melyről ebben a videórészletben bővebb információkat találhattok. 
 
Figyelmesen nézd meg az erről szóló részt a videóban!

 
  

  Miért fontos erre nagy hangsúlyt helyezni? 
 
 
 Az írott, nyomtatott információhordozók több adatellenőrzés, véleményezés, korrektúra után kerülnek kinyomtatásra. Könyvek esetében a szerző, kiadó, kiadásjelzés, lektor adatelemeit nagyon fontos értelmezni.
 
 
 
 
 
 Az időszaki megjelenésű sajtótermékeknél az impresszumban tüntetik fel a kiadó és a szerkesztőség adatait, elérhetőségeket.
 
  
 Az online források mindegyikéről mindez nem mondható el. Már említettük, a web 2.0 alkalmazásokkal bárki lehet tartalomelőállító, így nem fogadhatunk el értékelés nélkül egyetlen forrást sem!
 
 Az online források egyre gyakoribb kutatásokra való felhasználasakor meg kell határoznunk azok hitelességét, a saját munkánk (kutatás, előadás, prezentáció) megbízhatóságának érvényesítéséhez. 
 
 
 Feladat a következő lapon!

 
 Forráskritika - feladat
 
 Értékeld a forrásokat a megadott szempontok alapján!
 

 A kiválasztott feladat a 2018/19-es Bod Péter Országos Könyvtárhasználati verseny egyik feladata volt az országos írásbeli fordulón, a 7-8. osztály korcsoportjában. 
 

 "A történelmi tanulmányaidból nem emlékszel a buléra, ezért utánanézel egy internetes keresőprogram segítségével. A lenti táblázatban látható találati halmazt kapod."
 
 Olvasd el figyelmesen a találatokat, azok elérhetőségi helyét!
 
 
 

 
 
 
 
 

Gondolkodj kritikusan és  keresd meg a helyes állítást!Index Fórum/ bulé: releváns, nem ellenőrzött, de használható.
Zanza Tv / bulé: releváns, ellenőrzött, ismeretterjesztő, oktató videó.
Wikipédia/ bulé: nem releváns, nem ellenőrzött, nem használható.
Wikipédia/ bulé: releváns, nem ellenőrzött, kiindulásként használható.
Otp Bank Nyrt. / bulé: releváns, nem ellenőrzött oldal, nem használható, mert ez egy azonos alakú szó, de mást jelent.
Zanza Tv/ bulé: releváns, nem ellenőrzött, ismeretterjesztő, oktató videó.
Otp Bank Nyrt. / bulé: nem releváns, ellenőrzött oldal, nem használható, mert ez egy azonos alakú szó, de mást jelent.
Index Fórum/ bulé: nem releváns, nem ellenőrzött, nem használható forrás.
Gratulálunk, sikeres a tananyag kitöltése.0