II./2. Hivatkozás a felhasznált forrásokra
0/3 Pont
Hivatkozás - könyvek
0/4 Pont
Hivatkozás - folyóiratok
0/0 Pont
Feladat - folyóirat hivatkozáshoz
0/4 Pont
Hivatkozás - online források
0/8 Pont
Fontos megjegyzés!
0/0 Pont
Forrásjegyzék készítése
0/6 Pont
Visszajelzés
0/0 Pont
Köszönöm a figyelmet!
0/0 Pont
Felhasznált források : képek, könyvek, prezentációk...
0/0 Pont
Felhasznált források - videók
0/0 Pont
Impresszum
0/0 Pont
 Hivatkozás a felhasznált forrásokra
 
 Hivatkozásaidban mindig legyél etikus, tiszteld a szerzőt!

   
Önálló alkotó munkád során a források megadása két szempontból is fontos. 
 
 A felhasználni kívánt adatok, tények, információk, más szerzők szellemi munkái, amit mindenki köteles tiszteletben tartani. Továbbá az is fontos, hogy  a megadott források segítségével a Te munkádat is tudják az olvasók ellenőrizni, mennyire alapos és hiteles.
 
 Ha mindig megadod a felhasznált forrásokat, akkor ezzel a plagizálás vétségét is elkerülheted! (Az I. tananyagrészben már foglakoztunk a témával.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
    
 A téma feltérképezése és a források kiválasztása után hasznos a megtalált információkról jegyzeteket készíteni, akár számítógépen is. (Régen mindezt cédulákra írták, hiszen úgy könnyebb volt azok rendezése, sorrendbe rakása és számítógép sem volt:)!
  
Mi kerül leggyakrabban jegyzeteinkre?
 
 Idézetek, fogalmak magyarázata  stb.
 
 Az előbbiekben a már felhasznált videó egy másik részletének megtekintése és a szöveges ismeretanyag átfogóan bemutatja az idézés szabályait. 
 
 Nézzétek meg, a videót, olvassátok el az alábbiakat!
 

 
     
 Jegyzeteket készíthetszszöveghűen vagy a lényeget kiemelve. 
 
 1.Szöveghű, szó szerinti idézés formai szabályai
 - idézőjel közé kell tenned az idézendő gondolatot, aminek a származási helyét is meg kell adni az idézet után vagy a mű végén, vagy lábjegyzetben. A többi lehetséges változatot  az idézéssel kapcsolatban nézd meg a vidóban!
 
 Példa: " Jól csak szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan" (Antoine de Saint-Exupéry)
               vagy:  „A bölcsesség legnagyobb mestere az élet.” (Kölcsey Ferenc)
 
 2. Tartalmi idézés 
 - nincs idézőjel, de a forrásdokumentum adatait itt is szükséges megadni általában az irodalomjegyzékben vagy akár a tartalmi idézet végén zárójelben a szerző nevét, kiadás évét, stb. erre több módszer is van.
 
 Példa:  Kölcsey azt mondta, hogy bölcsességre az élet tanít. 
 
 A két mondat, abban különbözik egymástól, hogy idézéskor Saint-Exupéry és Kölcsey szavait ismételtük, míg a másiknál csak tartalmában idéztük  az alkotók szavait.
 

A források megadásának a pontos adatait az adott dokumentumtípus határozza meg. 
 


Melyik a helyes megoldás idézés esetén? Egy válasz a helyes!
Gondolj az olvasottakra és a videó részletére!„Ismerni a jót könnyebb, mint követni – írta unokaöccsének Kölcsey.”
„Ismerni a jót könnyebb, mint követni” – írta unokaöccsének Kölcsey.
„Ismerni a jót könnyebb, mint követni – Írta unokaöccsének Kölcsey.”
„Ismerni a jót könnyebb, mint követni." – írta unokaöccsének Kölcsey
Hivatkozás - könyvek
 
 Nézzük meg a különböző dokumentumtípusok hivatkozási adatait!
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Könyvek adatainak jelölése
 
 
Könyveknél a szerző és a cím nem határozza meg egyértelműen a művet, hiszen egy könyvnek lehet több kiadója és több kiadása is. 
Éppen ezért fontos, hogy a két legfontosabb adatelem mellett a  könyv kiadójának, a kiadás helyének és a kiadás évének a feltüntetése is.
 
 
 
 Milyen forrásvariációk fordulhatnak elő?
 
  1. Ha egy kiadvány egy művet tartalmaz: 
 
  Szerző neve: Mű címe. Kiadás helye, Kiadó neve, Kiadás éve.
 
  A képen látható könyv hivatkozása
 
   Példa :           Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője. Budapest, Mérték Kiadó Kft., 2004.
 
 
 
   2. Ha a könyvnek háromnál több szerzője van
           
  Mű címe: alcím. ( ha van szerkesztő, összeállító). Kiadás helye, Kiadó neve, Kiadás éve.
 
    Példa:             Születtem...: Magyar írók önéletrajzai. (Összeállította: Csiffáry Gabriella). Budapest, Palatinus, 1999.

 
  
 
   3. Ha egy  könyvnek csak bizonyos fejezeteit használtuk fel. Ekkor a kiadás évének kiírása után tüntesd fel a felhasznált oldalak számát, pl. p.13-27. Az itt használt "p" a latin pagina szó, azaz oldal rövidítése.
  
     Példa:              Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője. Budapest, Mérték Kiadó Kft., 2004. p. 115-117.
 
 
 
  4. Ha több szerző műveit tartalmazó tanulmánykötet választottál, akkor:  
 
 A részfejezet írójának a neve: a részfejezet címe. = ( vagy helyette In.:) A könyv főcíme. (alcím). (ha van szerk., összeállító). Kiadás helye, Kiadó neve, kiadás éve.felhasznált oldalak
 
 
    Példa:
             
Jókai Mór: Önéletírásom (II. - 1895). In: Születtem...: Magyar írók önéletrajzai. (Összeállította: Csiffáry  
                              Gabriella). Budapest, Palatinus, 1999. p. 119-137.
 

 
Nézd át a források hivatkozásait! Valami kimaradt.... de vajon mi?


Kiadás helye
(a kötet öszeállítója)
 Szerző neve
Mű címe

Fehér Klára: A Földrengések Szigete. 
-
 , Jonatán Könyvmolyképző, 2003
 
-
: Bölcső és bagyoly. Regényes életrajz.Budapest, Szépirodalmi, 1988
 
 Móra Ferenc: 
-
 . Budapest, Móra, 1971
 
 Születtem... Magyar írók önéletrajzai.
-
.Budapest, Palatinus, 1999
 
 

Hivatkozás - folyóiratok
 
 Időszaki kiadvány felhasználásakor a következő forrásjelölést alkalmazzuk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Időszaki kiadványok
 
Időszaki kiadvány címe. szerkesztő(k) neve(i). a részegység megnevezése. kiadó neve, megjelenés helye, kiadás éve, ISSN-szám
 
 

 
Például a fotón szereplő időszaki kiadványról: 
 

TermészetBúvár. Főszerkesztő:Dosztányi Imre. 75. évf. 2020. 2. szám. Természetbúvár Alapítvány, Bp., 2020, ISSN 0866-1510
 

 Folyóiratcikk esetén a hivatkozás:
 

 A cikk szerzője: a cikk címe = (In:) az időszaki kiadvány címe, kiadás éve, a cikk oldalszámai
 
Juhász Lajos: A keresztes vipera. In: TermészetBúvár, 75. évf. 2020. 2. szám. p.35-37.

 
 

 
 

 Feladat - folyóirat
 
 A képeken a Magyar Krónika c. folyóirat fotóit láthatod! Keresd meg az adat elemeket a hivatkozáshoz!
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egészítsd ki a hivatkozást a megfelelő adatok beillesztésével!


Budapest,
Magyar Krónika.
ISSN 2064-7409
2020.7.szám.

-
  Főszerkesztő: Bencsik Gábor. 
-
 Magyar Krónika Kft., 
-
  2020. 
-
 


 Hivatkozás - online
 
 Hogyan hivatkozzam az online forrásokra?


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Online források
 
  
 Az interneten talált forrásokra  gyakran kell hivatkozni. Az alapadatok mellett, a forrás sajátosságait- a linket, letöltés dátumát- is figyelembe kell vennünk. 
 
 Miért van erre szükség? Az interneten található információk egyik sajátosága, hogy gyorsan változnak.  A letöltés dátumának jelölésével, azt jelezzük, hogy a dokumnetum még akkor elérhető volt.
 
 
 Alkalmazás:
 
 Szerző neve: cikk címe. A webcím elnevezése. URL : webcím elérhetősége(url). [az oldal elérhetőségének a dátuma.]
 
 Példa: 
 
 József Attila: A Dunánál. Magyar Elektronikus Könyvtár.
 URL : https://mek.oszk.hu/00700/00708/html/ [Letöltés: 2020.08.10.]
 

  
 Gyakoroljunk!
 

 
Keress a MEDIT honlapján! 
 
 
 Elérhetőség:
 Magyar Evangélikus Digitális Tár. URL: https://medit.lutheran.hu/site/kereses [Letöltés: 2021. 02.26.]
 
Virág Jenő: A Luther - rózsa. Budapest 1937.c. művét. 
 
 Hivatkozz az internetes forrás szabályai szerint! A letöltést
jelöld így, hogy a rendszer elfogadja: [Letöltés dátuma]
 Hivatkozás - online
 
 Hogyan hivatkozzam az online forrásokra?


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Online források
 
  
 Az interneten talált forrásokra  gyakran kell hivatkozni. Az alapadatok mellett, a forrás sajátosságait- a linket, letöltés dátumát- is figyelembe kell vennünk. 
 
 Miért van erre szükség? Az interneten található információk egyik sajátosága, hogy gyorsan változnak.  A letöltés dátumának jelölésével, azt jelezzük, hogy a dokumnetum még akkor elérhető volt.
 
 
 Alkalmazás:
 
 Szerző neve: cikk címe. A webcím elnevezése. URL : webcím elérhetősége(url). [az oldal elérhetőségének a dátuma.]
 
 Példa: 
 
 József Attila: A Dunánál. Magyar Elektronikus Könyvtár.
 URL : https://mek.oszk.hu/00700/00708/html/ [Letöltés: 2020.08.10.]
 

  
 Gyakoroljunk!
 

 
Keresd meg az interneten az Országos Széchényi Könyvtárban Örkény István honlapját
 
 Ha sikeresen megtaláltad, akkor készíts róla hivatkozást!
 
 Ehhez fedezd fel az OSZK honlapját! Segítség: a honlapon kattints a Digitális könyvtár menüpontra, majd nézelődj ott!
 Fontos megjegyzés!
 
 A hivatkozással kapcsolatban jegyezd meg!
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tanulmányaid során biztosan találkoztál hivatkozásokkal, s remélem Te is készítettél már!
 Az előbbi oldalakon is ezzel foglalkoztunk. 
 
 Vajon észrevetted, hogy a hivatkozások több formai leírás szerint is elkészíthetők? 
 Ha igen, akkor szemfüles vagy, így van. 
 
   
 Ennek magyarázata a következő: többféle típust alkalmazhatunk, választhatunk közülük. Éppen azért, mert nincs kizárólagos szabványos leírás meghatározva. 
 
  Válaszd a kritériumok alapján azt, amelyik szimpatikusabb Neked! 
 
 A lényeg, hogy egy dokumentumon belül következetesen egy stílust használj a források hivatkozásának leírására!
  

 Amikor majd felsőoktatási intézményben leszel hallgató, ott a honlapról és tanáraidtól is fogsz értesülni arról, hogy mi az adott intézmény elvárása a beadandókkal kapcsolatos hivatkozásokról!
 

 Forrásjegyzék  készítése
 
 Hogyan tovább?  Mit kell még tennem?
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hát ez is elérkezett!

 
 
  Önálló szellemi alkotásod szinte a kezedben s már olyan jó lenne gyorsan befejezni!
 

 Tulajdonképpen készen van, de a forrásokat nem hagyhatod összevisszaságban. 
 
 
 Tégy rendet a listában! 
 Hogyan? 
 
 Nézzük a lehetőségeket :
  - szerzők illetve címek betűrendje szerint  - ez a leggyakoribb
  - tematikus rendben,
  - dokumentumtípusonként / azon belül betűrend stb. 
 
   
 A forrásjegyzék/irodalomjegyzék pontos megadásával az etikus forráshasználatot valósítjuk meg!

 
Továbbá a forrás pontos megadása a visszakereshetőséget biztosítja, így ellenőrizhetők forrásaink és azokon keresztül a munkánk   hitelessége!
  
 
 Az online források hivatkozásakor, ha túl hosszú a link, akkor érdemes linkrövidítőt használni. 
  
 Ilyen pl. a bitly. A honlapon regisztráció nélkül is elkészíthetjük a szükséges rövid linkeket, ha csupán párat szeretnénk. Amennyiben ez nem elég, regisztrálni kell az ingyenes fiókhoz. 
 
 Az oldal elérhető kattintás után itt! 
 
 
 
Készíts forrásjegyzéket!
 
 Az összekeveredett hivatkozásokat tedd betűrendbe, húzd a megfelelő helyre!


Születtem...: Magyar írók önéletrajzai. (Összeállította: Csiffáry Gabriella). Budapest, Palatinus, 1999.
Örkény István honlap. Országos Széchényi Könyvtár. URL : http://orkenyistvan.hu/[Letöltés: 2020.08.10.]
Jókai Mór: Önéletírásom (II. - 1895). In: Születtem...: Magyar írók önéletrajzai. (Összeállította: Csiffáry Gabriella). Budapest, Palatinus, 1999. p. 119-137.
József Attila: A Dunánál. Magyar Elektronikus Könyvtár. URL : https://mek.oszk.hu/00700/00708/html/ [Letöltés: 2020.08.10.]
Juhász Lajos: A keresztes vipera. In: TermészetBúvár, 75. évf. 2020. 2. szám. p.35-37.
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője. Budapest, Mérték Kiadó Kft., 2004.
Kérem, tisztelj meg a véleményeddel!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérem, hogy pár mondatban fogalmazd meg véleményedet a tananyagról! 

Kedves Résztvevő!
 


 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 Köszönöm, hogy velem tartottál a négy részen át!
 
 Bízom benne, hogy új ismeretekkel, érdekességekkel bővítetted tudásod. Mindez akkor válik igazán hasznossá, ha a mindennapi  feladataidban és életedben alkalmazni is tudod. Sok sikert kívánok mindehhez :)!
A tananyagban felhasznált források jegyzéke 
 Képek:

A B C jegyzet. Flaticon. URL :https://www.flaticon.es/icono-gratis/elemental_748607  Iconos diseñados por Prosymbols from www.flaticon.es [Letöltés: 2020. 08.01.]
 
 Avatar fiú a linoit táblán. Saját készítés.  Avatarmaker. URL : https://avatarmaker.com/ [Letöltés : 2020.08.10.]
 
 Bagoly. Saját készítés . WordArt. URL: https://wordart.com/732sidqm2b9n/word-art%2028 [Letöltés: 2020.08.11.] 
 
 Copyright. Freepik.URL: https://www.freepik.com/free-vector/copyright-symbol-silver-color_2574811.htm#page=1&query=copyright%20logo&position=13 Logo vector created by freepik - www.freepik.com[Letöltés: 2020.08.11.]

 Detki keksz logo. Szabadalom – védjegy. URL : https://szabadalom-vedjegy.hu/vedjegy/ [Letöltés: 2020.08.15.] 
 
 Fake News. Freepik. URL : https://www.freepik.com/free-vector/woman-doesn-t-believe-fake-news_7606392.htm#query=fake%20news&position=33  Internet vector created by freepik - www.freepik.com   [Letöltés: 2020.08.09.]
 
 Forráskritika - feladat forrása: Bod Péter Országos Könyvtárhasználati verseny 7-8. évf. 2018-2019. OPKM. URL : https://www.opkm.hu/download/file/Bod/2019/BOD_orsz_ir_feladatlap_7-8_2018-2019.pdf [Letöltés: 2020.08.01.]
 
 Fotók - könyről, TermészetBúvár folyóiratról, Magyar Krónikáról, Saját készítés
 
  Idézet. Saját készítés. Imagechef. URL : http://www.imagechef.com/hu/t/fmep/Spiral-Notebook [Letöltés: 2020.08.12.]
 
 IFLA Plakát. A kép készítője, forrása az IFLA (International Federation of Librarian Associations and Institutions - Könyvtári   Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) /a József Attila Megyei és Városi Könyvtár. Fordította: Nagy Ádám.URL:   https://bit.ly/2PMXZHZ [Letöltés: 2020.08.13.]
 
  József Attila. Magyar Elektronikus Könyvtár. (Képmetsző). URL: https://mek.oszk.hu/00700/00708/ [Letöltés: 2020. 08.05.]
 Könyvtár kép. Saját készítés. StoryBoard. URL: https://www.storyboardthat.com/my-account2 [Letöltés:2020.08.13.]
 
 Lány az íróasztalnál. Freepik. URL : https://www.freepik.com/free-vector/girl-writing-journal-diary_9649836.htm#page=1&query=Girl%20heart&position=4 People vector created by pch.vector - www.freepik.com [Letöltés: 2020.08.11.]
 Lista kép. Freepik URL: https://www.freepik.com/free-vector/check-list-with-businessman-flat-design_4041717.htm#query=lista%20&position=1 Business vector created by coolvector - www.freepik.com [letöltés>2021. 05.04.]
 
  Original Copy . Infoter.URL : https://infoter.hu/cikk/hogy-ne-lopjanak-meg-van-ingyenes-magyarul-is-tudo-plagiumkereso[Letöltés:   2020.08.11.]
 
 
 Szellemi munka folyamata. Linoit. URL:   http://linoit.com/users/nseva/canvases/Adatgy%C5%B1jt%C3%A9st%C5%91l%20az%20alkot%C3%A1sig [Letöltés: 2020.08.11.]
 Szerzői jog. Saját készítés. WordArt: URL:https://wordart.com/e2sxvjplymld/word-art%2027 [Letöltés: 2020.08.11.] 
 
 Szomorú smile. Pixabay. URL: https://pixabay.com/hu/users/crawlinkcom-4645462/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2192410">crawlinkcom képe a Pixabay  [Letöltés: 2020.08.11.]
 

 Védjegy. Freepik. URL :https://www.freepik.com/free-vector/trademark_3425230.htm#page=1&query=Trademark&position=0 Mockup vector created by rawpixel.com - www.freepik.com Letöltés: 2020.08.11.]
 
Védjegy. Saját készítés. WordArt. URL : htttps://wordart.com/qor9iz6bhck9/word-art%2029 [Letöltés: 2020.08.11.]
 
 Vidám smile. Pixabay. URL :  https://pixabay.com/hu/illustrations/hangulatjel-s%C3%A1rga-boldog-mosoly-163510/ PublicDomainPictures képe a Pixabay -en. [Letöltés: 2020.08.11.]
 
 
 
 
 
 
 
Könyvek, prezentációk, honlapok
 
Bogyó Katalin, Cs. : Könyvtárhasználati tananyag - A forráskiválasztás. ( Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a BodPéter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrébenBudapest, 2016.10.10.). Docplayer. URL : https://docplayer.hu/109282487-Konyvtarhasznalati-tananyag-a-forraskivalasztas.html [Letöltés: 2020.08.01.]
 
 
  Dömsödy Andrea: Forráskiválasztás. (Felkészítés a könyvtárhasználati tehetséggondozásra. 2017.10.12 és16.  Prezi. 
  URL : https://prezi.com/rwkhd0yyge5e/forraskivalasztas/[Letöltés: 2020.08.01.] 
 
 
 Farkas Csaba: Informatikai ismeretek a 8. évfolyam részére. Budapest, Jedlik Oktatási Stúdió, 2012.
 
 Fenyős Zoltán - Fenyősné Kircsi Amália: Informatika nyolcadikos. Debrecen, Pedellus Tankönyvkiadó Kft., 2009.
 
 Homor Tivadar - Mészáros Antal: Az információ és az ember : Könyvtárhasználati ismeretek 13-18 éves tanulók számára. Szeged,   Mozaik Oktatási Stúdió, 1999.
 
 Az idézés mondatformái és helyesírása játékosan. A forrásmegjelölés szabályai. Óravázlat. (Készült Vízi Bernadett óravázlata alapján) 
 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. URL : https://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/kozoktatas/oravazlatok/mellekletek/2014/irodalom/irodalom2_idezes/irodalom2_idezes_
 oravazlat.pdf [Letöltés: 2020.08.11.]
 
 Magyar nyelv 8. Nemzeti Köznevelési Portál. URL : https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_02_007 [Letöltés: 2020.08.11.]
 Rácz Tiborné: Könyvtárhasználati tudnivalók : Általános iskola 5-8. osztály. Debrecen, Pedellus Tankönyvkiadó Kft., 2002.
 
 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlap. URL : https://www.sztnh.gov.hu/hu [Letöltés: 2020.08.01.]
 
 
 
 
 
 
 
Videók:


 Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás, forráskritika és forrásjegyzék összeállítása. Videótanár - digitális tananyag. Youtube. URL:https://www.youtube.com/watch?v=GslMNwdDfl4[Letöltés: 2020.08.01.] 
 
 Kisfilm a szellemi tulajdon fontosságáról. Youtube. URL : http://www.hamisitasellen.hu/tanaroknak/kisfilm-a-szellemi-tulajdon-fontossagarol/ [Letöltés: 2020.08.01.] 
 
 Segítünk, hogy ne tudják átverni – így ismerhetők fel az álhírek . Youtube.  URL : https://www.youtube.com/watch?v=L5Aft0JH3nQ[Letöltés: 2020.08.09.] 
 
 Petruska - Help Me Out of Here (hivatalos / official video) Youtube.URL : https://youtu.be/1YkzNG3_7mA[Letöltés: 2020.08.01.] 
 Vampire Weekend - White Sky-Juan's Basement . Youtube.= https://www.youtube.com/watch?v=nResskM1w7I[Letöltés: 2020.08.08.]
Impresszum


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gratulálunk, sikeres a tananyag kitöltése.

0