Tesztsor
0/0 Pont
Kép
0/0 Pont
Szöveg
0/3 Pont
Videó
0/4 Pont
Szöveg
0/2 Pont
Kép
0/0 Pont
Kép
0/6 Pont
Videó
0/0 Pont
Közös esszé
0/0 Pont
Videó
0/2 Pont
Mi jut eszedbe először a hullám szóról? 
Írd le saját szavaiddal, szerinted mi az a hullám! 
Írj néhány példát is rá!Sokféle hullámmal találkozhattatok már az életben, lehet, hogy a víz hullámzása, lehet, hogy a mikrohullámú sütő jutott először eszedbe... Lehet, hogy már a hírekből hallottál a nemrégiben felfedezett gravitációs hullámokról is. Azt például tudtad, hogy a szivárványok a fény hullám természetén alapulnak? Tulajdonképpen a fény is egy hullám!
Sokféle hullámmal találkozhattatok már az életben, lehet, hogy a víz hullámzása, lehet, hogy a mikrohullámú sütő jutott először eszedbe... Lehet, hogy már a hírekből hallottál a nemrégiben felfedezett gravitációs hullámokról is. Azt például tudtad, hogy a szivárványok a fény hullám természetén alapulnak? Tulajdonképpen a fény is egy hullám!

Vajon mit neveznek a fizikusok hullámnak?
Valamilyen periodikusan váltakozó, ismétlődő mozgást.
Például a tenger vízszintje fel-le mozog, hullámzik: hullámhegyei/hullámvölgyei vannak. Vagy ha egy rugót megnyújtunk, majd hirtelen elengedünk, csavarmenetein sűrűsödés majd ritkulás vonul végig.

Pontosabban:
A fizikában minden olyan változást (zavart), amely valamilyen közegben tovaterjed, hullámnak nevezünk.

Terjedésük helye szerint létezik belőlük:
-egydimenziós (pontsoron terjedő) hullám (pl. kötél mozgatásával keltett hullám),
-felületi hullám (pl. a vízhullámok)
-és térbeli hullám (pl. a hang).
Párosítsd a képeket a hullámzás terjedésének helye szerint! 
(1D, 2D, 3D)


?
?
?
?
?
?
A következő videón láthatod, hogyan tudjuk még csoportosítani a hullámokat!
Mi jellemző tehát a transzverzális és longitudinális hullámokra? 
Kösd össze a megfelelő párokat!Longitudinális hullám képe Az egyes részecskék mozgásának iránya a hullám terjedési irányára merőleges.
Transzverzális hullám képe A részecskék mozgásának iránya egybeesik a hullám terjedésének irányával.
Longitudinális hullám iránya Sűrűsödések és ritkulások jellemzik
Transzverzális hullám iránya Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki
[b]Egy kis segítség a megjegyzéshez:[/b]

Transz = át/keresztül, keresztbeLong = hosszú, hosszanti

Válaszd ki, melyek a Transzverzális hullámok jellemzői?


Sűrűsödések és ritkulások alakulnak ki.
A terjedési irányra merőleges a mozgás iránya.
Hosszant halad a hullámzás.
Hullámhegyek és hullámvölgyek futnak rajta végig.
Hullámok visszaverődése és törése új közeg határán
Hullámok visszaverődése és törése új közeg határán

Teljes visszaverődés jelensége - A kikötött kötélvégnél a hullámok nem szűnnek meg, hanem visszaverődnek, a jelenséget ezt követően is célszerű megfigyelni!
Nézd meg az alábbi videót, majd azt elemezve, értelmezve írd be a hiányzó szavakat!

Az animáció a teljes   jelenségét mutatja be vonalmenti hullámok esetében.
A videón látható látható kötél/pontsor két vége különböző: 
 oldalon rögzítve van a kötél vége (rögzített vég), míg a   oldalon a szabadon mozoghat a kötél vége (szabad vég).
Megfigyelhető, hogy ha a balról felfelé indult el a hullám, akkor a jobb oldali   végről szintén felfelé indulva verődött vissza. Ilyenkor azt mondjuk, hogy a visszavert hullám fázisa azonos lesz a kezdeti fázissal.
Amikor pedig jobbról indult el a hullám, akkor a bal oldali   végről ellentétes fázisban verődött vissza. 
Tehát például alulról indult hullám esetén felül indult el a visszavert hullám,    indított hullám esetén pedig alul.
Fénytörés - Két különböző közeg határán a hullám terjedési iránya megváltozik, egy bizonyos szögben eltér az eredeti iránytól. 
Példaképpen nézd meg ezt az érdekes kísérletet!

Írd le, hogyan értelmezed a videón látott kísérletet!
Nézzetek utána az interneten mikrohullámú sütő fizikájának! 
Kollaboratív feladat, Tanuló:

Mitől tud megmelegedni az étel? Mi köze van ehhez az ételben lévő vízmolekuláknak?
Miért nem szabad fém kanalat betenni a mikróba? Mi történik, ha mégis bennefelejtjük?
Végezetül egy érdekes videó arról, hogyan is készül egy lézershow (kicsiben)
Gratulálunk, sikeres a tananyag kitöltése.

0