Kép
0/0 Pont
Tanulókártya
0/0 Pont
Tesztsor
0/41 Pont
Párbaj
0/0 Pont
Növényi szövetek
Növényi szövetek

Növényi szövetek

Újra (18) Tudom (0) Játék
osztódószövet
Olyan szövet melynek sejtjei állandóan osztódnak (mitotikusan) úgy, hogy a keletkező két leánysejt közül az egyik osztódó szöveti sejt marad, a másik állandósult szöveti sejtté differenciálódik.
osztódószövet sejtjeinek felépítése, működése
Az osztódószövet sejtjei rendszerint aprók, sejtmagjuk nagy, sejtfaluk vékony, sejtplazmájukban nincsenek zöld színtestek, ugyanakkor élénk anyagcserét folytatnak, gyors ütemben növekednek és osztódnak.
csúcsi osztódószövet (apikális merisztéma)
A hajtás- és gyökércsúcsokon tipikus, a gyökérben nem pont a csúcson, hanem a gyökérsüveg védelme alatt helyezkedik el.
kambium
A szárban található speciális osztódószövet, a szár vastagodását okozza.
állandósult szövetek
Osztódószövetekből keletkeznek, további osztódásra képtelenek, közéjük tartozik a bőr-, a szállítószövet és az alapszövetek
bőrszövet
A növény burkát adó szövet, védi a növény belső sejtjeit a káros hatásoktól. A lágyszárú, illetve fiatal fás szárú, még el nem fásodott növényeket átlátszó, egyrétegű bőrszövet fedi. A sejtjei laposak, szorosan illeszkednek egymáshoz.
gázcserenyílás
A gázcserenyílások a hajtásos növények levelének és lágy szárának bőrszövetében találhatók. Két babszem alakú zárósejtből állnak, amelyek közrefogják az alapszövet sejt közötti járataival kapcsolatban álló légrést. A légrésen keresztül történik a pár
táplálékkészítő alapszövet
Leginkább a lomblevelekben található, feladata a fotoszintézis, ezért sejtjei zöld színtestben gazdagok. A sejtfal vékony, hogy a fotoszintézis anyagai könnyen átjussanak rajta. A sejtek között levegővel telt sejt közötti járatok vannak, amelyek a gá
szállítószövet
A szállítószövet sejtjei elnyúltak hosszúkásak és hengerhasáb alakúak, hogy egymás alatt-felett elhelyezkedve szállítócsöveket hozzanak létre, melyek csoportja a szárban és a levélben szállítónyalábot (edénynyalábot) alkot. Fa- és háncsrészből áll.
farész feladata
Vizet és a benne oldott ionokat szállítja a gyökértől a többi szerv felé.
háncsrész feladata
Szerves anyagokat (glükóz, hormonok) szállít a táplálékkészítő alapszövettől a növényi szervekbe (a felhasználás helyére) a sejtek citoplazmáján keresztül.
háncsrész felépítése a harasztokban és a nyitvatermőkben
Megnyúlt élő sejtekből áll, amelyek egymáson oszlopszerűen helyezkednek el. A sejtek közötti közös sejtfalrész sok apró nyílást tartalmaz, ezért rostalemeznek hívják.
farész felépítése a harasztokban és a nyitvatermőkben
A vízszállító sejtek, amelyek elhalt szállítószöveti sejtek, oszlopos elrendeződésűek.
farész felépítése a zárvatermőkben
A vízszállító sejtek, melyek oszlopos elrendezésűek, mellett egyes sejtoszlopokban eltűnnek a sejtközti harántfalak, így létrejönnek a vízszállító csövek.
háncsrész felépítése a zárvatermőkben
A kisebb rostasejtek mellett nagyobb átmérőjű rostacsövekkel is rendelkeznek.
bőrszöveti nyúzat
Azért készítünk nyúzatot, hogy egy olyan vékony készítményhez jussunk amin áthatol a fény és ezáltal vizsgálható mikroszkóp alatt. Leggyakrabban vöröshagymából készítik.
a kristályzárványok kialakulásának oka
Mivel a növényeknek nincsenek kiválasztó szerveik, ezért a sejtek végzik a kiválasztást, első sorban a kiválasztó alapszövet sejtjei.
zárványok összetétele
A zárványokat a már felesleges (kalcium-oxalát kristályok) vagy raktározott anyagok (keményítő szemcsék) alkotják.
Milyen az osztódószövet sejtjeinek osztódási típusa?


mitotikus
citokinetikus
meiotikus
Fejezd be a mondatot!
Egy osztódószöveti sejt osztódása során:mind a négy leánysejt állandósult szöveti sejtté alakul.
két leánysejt osztódó szöveti sejt marad, a másik kettő állandósult szöveti sejtté alakul.
az egyik leánysejt osztódó szöveti sejt marad, a másik állandósult szöveti sejtté alakul.
mindkét leánysejt állandósult szöveti sejtté alakul.
mindkét leánysejt állandósult szöveti sejtté alakul.
Fejezd be a mondatot!
Az osztódószövet sejtjei:rendszerint aprók, sejtmagjuk kicsi, sejtfaluk vékony, sejtplazmájukban találhatóak zöld színtestek.
rendszerint nagyok, sejtmagjuk kicsi, sejtfaluk vastag, sejtplazmájukban találhatóak zöld színtestek.
rendszerint aprók, sejtmagjuk nagy, sejtfaluk vastag, sejtplazmájukban nincsenek zöld színtestek.
rendszerint nagyok, sejtmagjuk nagy, sejtfaluk vastag, sejtplazmájukban nincsenek zöld színtestek.
rendszerint aprók, sejtmagjuk nagy, sejtfaluk vékony, sejtplazmájukban nincsenek zöld színtestek.
Hol található csúcsi osztódószövet?


héjkéregben
szállítónyalábokban
hajtás- és gyökércsúcsokon
gyökérsüvegben
kambiumban
Hol található a kambium?


a virogban
a szárban
a levélben
Mi a kambium feladata?


szaporítószervek létrehozása
a szár vastagítása, új szállítószövet elemek létrehozása
a növény védelme a külső behatásoktól
szerves anyagok előállítása fényenergia segítségével
víz szállítása a hajszálcsövesség elve alapján
Milyen a bőrszövet sejtjeinek megjelenése?


gömbölyded, átlátszó, szorosan illeszkedő sejtek
lapos, zöld színű sejtek sok sejt közötti állománnyal
lapos, átlátszó, szorosan illeszkedő sejtek
hengeres, átlászó, szorosan illeszkedő sejtek
gömbölyded, zöld színű, szorosan illeszkedő sejtek
Mi a bőrszövet feladata? 


vizet és tápanyagokat szállít
kapcsolatot tart a külvilággal
védi a növényt a külső behatásoktól
tápanyagot termel
Kattints a gázcserenyílásra!
Mi a táplálékkészítő alapszövet feladata?


fotoszintézis
tápanyagfelvétel
a növény védelme a külső behatásoktól
szállítószöveti elemek előállítása
tápanyag raktározás
Hol található a legtöbb táplálékkészítő alapszövet egy növényben?


termésben
lomblevelekben
szárban
gyökérben
virágban
Mit alkothatnak a szállítószövet sejtjei?


vízcsövet
szállító hálózatot
szállítónyalábot
raktározó szövetet
hemicellulóz íveket
Mit szállít a farész?


szerves anyagokat
hormonokat
cukrokat és oldott ionokat
vizet és oldott ionokat
klorofillt és keményítőt
Keresd meg az alább elrejtett 7 szót!
Mely sejtek alkotják a gázcserenyílást?


defence-sejtek
zárósejtek
blokádsejtek
védősejtek
kapusejtek
Hogy hívják a háncsrész sejtjei közötti sejtfalrészt?


szitalemez
harántfal
szitafal
rostafal
rostalemez
transzport lemez
Mit szállít a háncsrész?


szerves anyagokat
szervetlen anyagokat
oldott ionokat
vizet
vizet és oldott ionokat
Kattints a bőrszövet sejtjeire!
Milyen szállítószöveti elem(ek)el rendelkeznek a zárvatermők?


szitasejt
vívőcső
vívőnyaláb
rostacső
rostanyaláb
rostasejt
szitacső
Miket nem találhatunk a vízstállító csövekben?


sejtplazma
mitokondrium
sejtmag
szilárdító anyagok
sejtfal
A megfejtés a mikroszkópi vizsgálatok egyik alapvető tárgya.


aábcdeéfghiíj
klmnoóöőpqrst
uúüűvwxyz

Próbálkozások száma:
10
Miből állhat egy kristályzárvány?


a növény által termelt hormonokból
vízből
raktározott anyagokból
egyszerű cukrokból
klorofillból
a növény számára felesleges anyagokból
Harcra fel!Gratulálunk, sikeres a tananyag kitöltése.

0