Kép
0/0 Pont
Tanulókártya
0/0 Pont
Tesztsor
0/41 Pont
Párbaj
0/0 Pont
Növényi szövetek
Növényi szövetek

Növényi szövetek

Újra (18) Tudom (0) Játék
osztódószövet
Olyan szövet melynek sejtjei állandóan osztódnak (mitotikusan) úgy, hogy a keletkező két leánysejt közül az egyik osztódó szöveti sejt marad, a másik állandósult szöveti sejtté differenciálódik.
osztódószövet sejtjeinek felépítése, működése
Az osztódószövet sejtjei rendszerint aprók, sejtmagjuk nagy, sejtfaluk vékony, sejtplazmájukban nincsenek zöld színtestek, ugyanakkor élénk anyagcserét folytatnak, gyors ütemben növekednek és osztódnak.
csúcsi osztódószövet (apikális merisztéma)
A hajtás- és gyökércsúcsokon tipikus, a gyökérben nem pont a csúcson, hanem a gyökérsüveg védelme alatt helyezkedik el.
kambium
A szárban található speciális osztódószövet, a szár vastagodását okozza.
állandósult szövetek
Osztódószövetekből keletkeznek, további osztódásra képtelenek, közéjük tartozik a bőr-, a szállítószövet és az alapszövetek
bőrszövet
A növény burkát adó szövet, védi a növény belső sejtjeit a káros hatásoktól. A lágyszárú, illetve fiatal fás szárú, még el nem fásodott növényeket átlátszó, egyrétegű bőrszövet fedi. A sejtjei laposak, szorosan illeszkednek egymáshoz.
gázcserenyílás
A gázcserenyílások a hajtásos növények levelének és lágy szárának bőrszövetében találhatók. Két babszem alakú zárósejtből állnak, amelyek közrefogják az alapszövet sejt közötti járataival kapcsolatban álló légrést. A légrésen keresztül történik a pár
táplálékkészítő alapszövet
Leginkább a lomblevelekben található, feladata a fotoszintézis, ezért sejtjei zöld színtestben gazdagok. A sejtfal vékony, hogy a fotoszintézis anyagai könnyen átjussanak rajta. A sejtek között levegővel telt sejt közötti járatok vannak, amelyek a gá
szállítószövet
A szállítószövet sejtjei elnyúltak hosszúkásak és hengerhasáb alakúak, hogy egymás alatt-felett elhelyezkedve szállítócsöveket hozzanak létre, melyek csoportja a szárban és a levélben szállítónyalábot (edénynyalábot) alkot. Fa- és háncsrészből áll.
farész feladata
Vizet és a benne oldott ionokat szállítja a gyökértől a többi szerv felé.
háncsrész feladata
Szerves anyagokat (glükóz, hormonok) szállít a táplálékkészítő alapszövettől a növényi szervekbe (a felhasználás helyére) a sejtek citoplazmáján keresztül.
háncsrész felépítése a harasztokban és a nyitvatermőkben
Megnyúlt élő sejtekből áll, amelyek egymáson oszlopszerűen helyezkednek el. A sejtek közötti közös sejtfalrész sok apró nyílást tartalmaz, ezért rostalemeznek hívják.
farész felépítése a harasztokban és a nyitvatermőkben
A vízszállító sejtek, amelyek elhalt szállítószöveti sejtek, oszlopos elrendeződésűek.
farész felépítése a zárvatermőkben
A vízszállító sejtek, melyek oszlopos elrendezésűek, mellett egyes sejtoszlopokban eltűnnek a sejtközti harántfalak, így létrejönnek a vízszállító csövek.
háncsrész felépítése a zárvatermőkben
A kisebb rostasejtek mellett nagyobb átmérőjű rostacsövekkel is rendelkeznek.
bőrszöveti nyúzat
Azért készítünk nyúzatot, hogy egy olyan vékony készítményhez jussunk amin áthatol a fény és ezáltal vizsgálható mikroszkóp alatt. Leggyakrabban vöröshagymából készítik.
a kristályzárványok kialakulásának oka
Mivel a növényeknek nincsenek kiválasztó szerveik, ezért a sejtek végzik a kiválasztást, első sorban a kiválasztó alapszövet sejtjei.
zárványok összetétele
A zárványokat a már felesleges (kalcium-oxalát kristályok) vagy raktározott anyagok (keményítő szemcsék) alkotják.
Milyen az osztódószövet sejtjeinek osztódási típusa?


mitotikus
citokinetikus
meiotikus
Fejezd be a mondatot!
Egy osztódószöveti sejt osztódása során:mindkét leánysejt állandósult szöveti sejtté alakul.
az egyik leánysejt osztódó szöveti sejt marad, a másik állandósult szöveti sejtté alakul.
mindkét leánysejt állandósult szöveti sejtté alakul.
mind a négy leánysejt állandósult szöveti sejtté alakul.
két leánysejt osztódó szöveti sejt marad, a másik kettő állandósult szöveti sejtté alakul.
Fejezd be a mondatot!
Az osztódószövet sejtjei:rendszerint nagyok, sejtmagjuk nagy, sejtfaluk vastag, sejtplazmájukban nincsenek zöld színtestek.
rendszerint aprók, sejtmagjuk kicsi, sejtfaluk vékony, sejtplazmájukban találhatóak zöld színtestek.
rendszerint aprók, sejtmagjuk nagy, sejtfaluk vastag, sejtplazmájukban nincsenek zöld színtestek.
rendszerint nagyok, sejtmagjuk kicsi, sejtfaluk vastag, sejtplazmájukban találhatóak zöld színtestek.
rendszerint aprók, sejtmagjuk nagy, sejtfaluk vékony, sejtplazmájukban nincsenek zöld színtestek.
Hol található csúcsi osztódószövet?


szállítónyalábokban
gyökérsüvegben
hajtás- és gyökércsúcsokon
kambiumban
héjkéregben
Hol található a kambium?


a levélben
a szárban
a virogban
Mi a kambium feladata?


víz szállítása a hajszálcsövesség elve alapján
a növény védelme a külső behatásoktól
szaporítószervek létrehozása
szerves anyagok előállítása fényenergia segítségével
a szár vastagítása, új szállítószövet elemek létrehozása
Milyen a bőrszövet sejtjeinek megjelenése?


lapos, átlátszó, szorosan illeszkedő sejtek
gömbölyded, átlátszó, szorosan illeszkedő sejtek
hengeres, átlászó, szorosan illeszkedő sejtek
gömbölyded, zöld színű, szorosan illeszkedő sejtek
lapos, zöld színű sejtek sok sejt közötti állománnyal
Mi a bőrszövet feladata? 


vizet és tápanyagokat szállít
védi a növényt a külső behatásoktól
kapcsolatot tart a külvilággal
tápanyagot termel
Kattints a gázcserenyílásra!
Mi a táplálékkészítő alapszövet feladata?


tápanyag raktározás
szállítószöveti elemek előállítása
tápanyagfelvétel
a növény védelme a külső behatásoktól
fotoszintézis
Hol található a legtöbb táplálékkészítő alapszövet egy növényben?


termésben
lomblevelekben
virágban
gyökérben
szárban
Mit alkothatnak a szállítószövet sejtjei?


hemicellulóz íveket
raktározó szövetet
szállítónyalábot
szállító hálózatot
vízcsövet
Mit szállít a farész?


szerves anyagokat
cukrokat és oldott ionokat
vizet és oldott ionokat
hormonokat
klorofillt és keményítőt
Keresd meg az alább elrejtett 7 szót!
Mely sejtek alkotják a gázcserenyílást?


védősejtek
kapusejtek
defence-sejtek
blokádsejtek
zárósejtek
Hogy hívják a háncsrész sejtjei közötti sejtfalrészt?


harántfal
rostafal
szitalemez
rostalemez
transzport lemez
szitafal
Mit szállít a háncsrész?


vizet
szerves anyagokat
szervetlen anyagokat
oldott ionokat
vizet és oldott ionokat
Kattints a bőrszövet sejtjeire!
Milyen szállítószöveti elem(ek)el rendelkeznek a zárvatermők?


rostasejt
vívőcső
rostacső
vívőnyaláb
szitacső
szitasejt
rostanyaláb
Miket nem találhatunk a vízstállító csövekben?


mitokondrium
szilárdító anyagok
sejtmag
sejtplazma
sejtfal
A megfejtés a mikroszkópi vizsgálatok egyik alapvető tárgya.


aábcdeéfghiíj
klmnoóöőpqrst
uúüűvwxyz

Próbálkozások száma:
10
Miből állhat egy kristályzárvány?


egyszerű cukrokból
a növény által termelt hormonokból
vízből
raktározott anyagokból
a növény számára felesleges anyagokból
klorofillból
Harcra fel!Gratulálunk, sikeres a tananyag kitöltése.

0