Szöveg
0/15 Pont
Tanulókártya
0/20 Pont
Tesztsor
0/16 Pont
Tanulókártya
0/4 Pont
Tesztsor
0/24 Pont
Olvassa el a szöveget! Majd a tanulókártyák segítségével tanulja meg a legfontosabb eseményeket, neveket és fogalmakat!

A frank államot Klodvig (500 körül) hozta létre, egyesíti a frank törzseket és királlyá koronáztatja magát. Klodvig utódai a Merovingok, de a  VIII. század elejétől a Meroving-királyok helyett egyre inkább az udvarnagyok irányítják az országot. Az udvarnagyi tisztség egyre inkább egy frank arisztokrata család, a Karolingok kezébe került. Kis Pippin 751-ben a római pápa támogatásával magához ragadja a királyi hatalmat. Pippin fia, a Frank Birodalom legnagyobb uralkodója (768-814) uralkodásának első felében hódításokkal terjesztette ki a Frank Birodalom határait: kelet felé a germán szászokat és az avarokat győzte le (utóbbival meghódította Pannoniát is), Itáliában a longobárdok országát hódította meg, átkelt a Pireneusokon és az arabok elleni győzelemmel sikerült biztosítania birodalma déli határát. 800-ban császárrá koronázzák. Nagy Károly Aachenben rendezte be a fővárosát. Birodalmát kisebb területi egységekre, grófságokra osztotta, és ezek élére a főurak közül állított vezetőket.

Újra (8) Tudom (0) Játék
Nagy Károly
Frank Birodalom legnagyobb uralkodója
Klodvig
A frankok első királya a 6. században
Kis Pipin
Frank uralkodó, a pápai állam megteremtője
Nagy Károly császárrá koronázása
800
Aachen
Frank Birodalom központja
Grófság, őrgrófság
Nagy Károly birodalmának kisebb területi egységei
Frankok
Nyugati-germán népcsoport
Frank Birodalom
5-9. században fennálló történelmi állam Nyugat Európában
Keresse meg az adatokhoz a párjukat!


Nagy Károly Frank Birodalom legnagyobb uralkodója
Grófság, őrgrófság 5-9. században fennálló történelmi állam Nyugat Európában
Frank Birodalom Nyugati-germán népcsoport
Frankok Nagy Károly birodalmának kisebb területi egységei
Keresse meg az adatokhoz a párjukat!


800 A frankok első királya a 6. században
Klodvig Frank uralkodó, a pápai állam megteremtője
Aachen Nagy Károly császárrá koronázása
Kis Pipin Frank Birodalom központja
Tanulja meg a hűbériséggel kapcsolatos fogalmakat!

Újra (4) Tudom (0) Játék
Hűbéri lánc
Középkori alá- és fölérendeltségi kapcsolat
hűbérúr
A hűbéri rendszerben a földet adományozó személy
Hűbéres
A hűbéri rendszerben a földért cserébe hűséggel és szolgálattal tartozó megadományozott személy.
Hűbéri eskü
A hűbéres fogadalma a hűbérúr iránti hűségre és kötelezettségei betartására.
Párosítsa a fogalmat és a magyarázatát!


Hűbéri lánc Középkori alá- és fölérendeltségi viszony
Hűbéri eskü A hűbéri rendszerben a földet adományozó személy
Hűbérúr A hűbéri rendszerben a földért cserébe hűséggel és szolgálattal tartozó megadományozott személy.
Hűbéres A hűbéres fogadalma a hűbérúr iránti hűségre és kötelezettségei betartására.
Klodvigot 800 decemberében koronázták császárrá.


Igaz
Hamis
Nagy Károly Kis Pipinnek a fia volt.


Hamis
Igaz
Nagy Károly az 5. században uralkodott.


Igaz
Hamis
Nagy Károly államát grófságokra és őrgrófságokra osztotta.


Hamis
Igaz
Az őrgrófok legfontosabb feladata a határvédelem volt.


Hamis
Igaz
Nagy Károly halála után a birodalmát utódai 3 részre szétosztották!


Hamis
Igaz
A Francia Királyság és a Német - Római Császárság Nagy Károly Frank Birodalmának utódállamaiból alakult ki.


Hamis
Igaz
Gratulálunk, sikeres a tananyag kitöltése.

0