Tesztsor
0/25 Pont
Olvassátok el figyelmesen a szöveget! Aztán döntsétek el a következő 8 állításról, hogy igaz, vagy hamis!

Az ipari forradalom számos európai országban megindult az 1830-as években. A Habsburg Birodalom gazdaságában is megkezdődött az átalakulás. A hazai mezőgazdaság terményei iránt is megnőtt a kereslet. Országszerte megkezdődött a belvizek lecsapolása és az erdőirtás, hogy növelni tudják a megművelhető szántóterületeket. A meggazdagodó német és zsidó terménykereskedők a haszon nagy részét befektették. Pénzelték a folyamszabályozást, a hídépítést, elkezdődött a vasútfejlesztés is. Az első magyar vasútvonal Pest és Vác között épült meg, 1846-ban. 1840-ben törvény biztosított a bárkinek a jogot arra, hogy

gyárakat alapítson. Élve a lehetőséggel a vállalkozók újabb nemzedéke gőzmalmokat, cukorgyárakat, fűrésztelepeket és papírgyárakat épített . Nyugat-Európához képest azonban még így is nagy volt az ország lemaradása ezen a téren. Magyarországon is megjelentek a gőzzel meghajtott gépek. A gazdasági fellendülést mutatta a városok fejlődése is. Ebben élen járt Pest, amely kezdett az ország központjává válni.

Ha kész, írja be a szövegdobozba, hogy kész, majd kattintson a tovább gombra!


Az 1830-as években a hazai mezőgazdaság terményei iránt csökken a kereslet.


Igaz
Hamis
A termőterületeket erdőírtással és belvizek lecsapolásával növelték.


Igaz
Hamis
A terménykereskedők a hasznot palotaépítésbe fektették.


Igaz
Hamis
Pénz hiányában Magyarországon nem folyt folyamszabályozás.


Hamis
Igaz
Pest és Vác között épült meg az első vasútvonal.


Hamis
Igaz
Az első vasútvonal még az 1848-as szabadságharc előtt épült meg.


Igaz
Hamis
A gyáralapítás tilalma miatt nem épültek sem gőzmalmok, sem cukorgyárak, sem papírgyárak.


Igaz
Hamis
Az 1830-as, 1840-es évekre Magyarországon is megjelentek a gőzgépek.


Hamis
Igaz
Kösse össze a műveket a szerzővel! Húzza a jobb oldali elemet a megfeleő bal oldalihoz!


Arany János zongoraművek
Petőfi Sándor Szózat
Kölcsey Ferenc Himnusz
Liszt Ferenc Toldi
Jókai Mór János vitéz
Vörösmarty Mihály A kőszívű ember fiai
Katona József - Erkel Ferenc Bánk bán
Csoportosítsa az információkat! Melyik politikai csoportosulásra jellemzőek! Húzza az információt a megfelelő csoportba! Csak a hibátlan megoldásért jár a 10 pont!

Konzervatív Párt

Ellenzéki Párt

Fiatal Magyarország
Vezetői: Gróf Dessewffy Emil, Gróf Széchen Antal
Vezetői: Deák Ferenc, Teleki László
Vezetői: Petőfi Sándor, Jókai Mór
"Fontolva haladók"
Polgári átalakulás
Radikális változások
Programja: Ellenzéki nyilatkozat
Alakulás: 1946
Alakulása: 1947
Program: Életképek folyóiratban
Bal oldalon láthatja az elért pontszámait! Ellenőrizze teljesítményét és ha szükséges mutassa be az eredményét a tanárának! Gratulálunk! Miután ellenőrizte a munkáját, a válasz téglalapba írja: kész. Kattintson a tovább gombra a feladat befejezéséhez! Ha hibázott, próbálja újra! 
Gratulálunk, sikeres a tananyag kitöltése.

0