Tanulókártya
0/0 Pont
Tanulókártya játék
0/0 Pont
Tanulja meg a fogalmakat és jelentésüket!

Újra (8) Tudom (0) Játék
Kettős honfoglalás
Elmélet, mely szerint a magyarok két nagy hullámban népesítették be a Kárpát medencét
A nemzetségfők elnevezése a honfoglaló magyaroknál
Ín
A szegény nép a honfoglaló magyaroknál
Táltos
természetfölötti képességekkel rendelkező személy a magyar néphitben, varázsló, aki közvetít az égi és földi világ között
Pogány
Nem katolikus vallást követő emberek
Ispán
A vármegyék élén álló király által kinevezett ember (adószedés, katonai vezetés, bíráskodás)
Vármegye
I Szent István által létrehozott területi önkormányzati szervezet
Püspök
Egy egyházmegye élén álló katolikus főpap
Gratulálunk, sikeres a tananyag kitöltése.

0