Tesztsor
0/17 Pont

Olvassa el a szöveget. Majd a válasz mezőbe írja be: kész! Kattintson a Tovább gombra és válaszolja meg a szöveghez tertozó 8 Igaz-Hamis kérdést!

Április elején kezdetét vett e a magyar hadsereg ellentámadása, a tavaszi hadjárat. A sereg fővezérének Görgei Artúrt nevezték ki. A magyar honvédek a kápolnai csatavesztést kiheverve 1849. április 2-án Hatvannál, április 4-én Tápióbicskénél, április 6-án Isaszegnél is győztek. Ez utóbbi volt a legjelentősebb siker, mert itt mindkét fél a főerőit vetett e be. A csata után a császári hadsereg Pest a lá húzódott vissza, és ott készült egy döntő megmérettetésre. A kudarcok hatására a császár a főparancsnok, Windisch-Grätz leváltása mellett döntött. Az isaszegi győzelmet követően a magyar főerők a Duna bal partján nyomultak előre. Vácnál, majd Nagysallónál újra legyőzték a császári csapatokat. Ezt követően Komáromnál átkeltek a Dunán azzal a céllal, hogy elvágják a visszavonulás útját a császáriak elől. Az ellenség azonban észbe kapott, és gyorsan visszavonult, de Buda várában erős őrséget hagyott. A dicsőséges tavaszi hadjárat sikerének betetőzését jelentette, amikor 1849. május 21-én, tizenhét napos ostrom után a magyarok Budát is visszafoglalták.


A tavaszi hadjárat magyar fővezére Görgei Artúr lett.


Igaz
Hamis
A magyar csapatok Kápolnánál győztek először a tavaszi hadjáratban.


Hamis
Igaz
A tavaszi hadjárat során a magyar csapatok 1849 április-májusában vívták győztes csatáikat!


Igaz
Hamis
A császár a vesztes csaták után leváltotta a fővezért, Windischgrätz-et!


Hamis
Igaz
A magyar csapatok csak Isaszegnél vesztettek csatát a tavaszi hadjáratban.


Igaz
Hamis
A magyar csapatok az ausztriai részeken akarták bekeríteni a császári csapatokat.


Hamis
Igaz
A császári csapatok nem hagytak őrséget Budán, így harc nélkül került magyar kézre.


Hamis
Igaz
Budát 1849 május 21-én sikerült visszafoglalni.


Igaz
Hamis
Olvassa el a szöveget. Majd a válasz mezőbe írja be: kész! Kattintson a Tovább gombra és válaszolja meg a szöveghez tertozó 5 Igaz-Hamis kérdést!

A tavaszi hadjárat első sikereinek tudatában 1849. április 14-én a debreceni református Nagytemplomban tartott nyilvános ülésen Kossuth javaslatára kimondták a Habsburg-ház trónfosztását és Magyarország függetlenségét. „Magyarország ….. szabad, önálló és független európai statusnak nyílváníttatik, … s épsége sérthetetlennek kijelentetik. A Habsburg– Lotharingiai ház ezennel trónvesztettnek, kirekesztettnek és száműzöttnek a nemzet nevében nyílváníttatik.” azt is remélték, hogy az európai országok elismerik Magyarországot mint önálló államot. Kossuth Lajost ideiglenesen kormányzó-elnökké választották, aki államfőként az országgyűlésnek tartozott felelősséggel. A függetlenség kikiáltása kizárta a békés megegyezés lehetőségét a bécsi udvarral


1849 április 14-én mondták ki a Habsburg háztrónfosztását.


Hamis
Igaz
A tavaszi hadjárat sikere volt a Habsburg ház trónfosztásának előzménye.


Hamis
Igaz
A Habsburg ház trónfosztását a Pécsen mondták ki.


Igaz
Hamis
Debrecenben a Nagytemplom adott helyett az országgyűlésnek, ahol kiadták a Függetlenségi Nyilatkozatot


Igaz
Hamis
1849 április 14-én a Habsburg ház trónfosztást követően Kossuth Lajost választották magyar királlyá.


Igaz
Hamis
Bal oldalon láthatja az elért pontszámait! Ellenőrizze teljesítményét és ha szükséges mutassa be az eredményét a tanárának! Gratulálunk! Miután ellenőrizte a munkáját, a válasz téglalapba írja: kész. Kattintson a tovább gombra a feladat befejezéséhez! Ha hibázott, próbálja újra! 
Gratulálunk, sikeres a tananyag kitöltése.

0