Tanulókártya
0/0 Pont
Tanulókártya játék
0/0 Pont
Tanulja meg a témakörhöz tartozó fogalmakat és magyarázatukat!

Újra (8) Tudom (0) Játék
feudalizmus
Hűbéres és hűbérúr alá- és fölérendeltségén alapuló társadalmi forma
hűbérúr
Hűbérbirtokot adományozó személy
hűbéres
Hűbéreskü fejében hűbérbirtokban részesülő személy
jobbágy
Föld használati jogáért szolgáltatásokkal tartozó személy
lovagi erények
Vallásosság, hűbérúr iránti hűség, hölgyek tisztelete, elesettek gyámolítása
céh
Egy szakmát űzők érdekvédelmi szervezete.
majorság
A földesúr saját kezelésében megtartott szántóföld.
robot
jobbágyszolgáltatás, munkajáradék
Gratulálunk, sikeres a tananyag kitöltése.

0